Truyện Monster no goshujin-sama (vol 1- vol 4)

 

Tên Truyện:

Tiếng Nhật:モンスターのご主人様

Tiếng Anh: Monster no goshujin-sama

Tiếng Hoa: 我的怪物眷族

Tác Giả: Higure Minto

Tiếng độ: vol 7 (còn đang ra tiếp) Continue reading

Advertisements