chỉnh mod lấy hồng nhan Tinh Nhi (kim dung vô song 2)

Không có nói nhiều làm gì, trước tiên mở RPG Maker lên rồi kiếm Gia Hưng Trấn (GHT) thôi, mọi người nhín góc trái phía dưới là biết địa điểm, sao đó thì tìm vị trí của Tinh Nhi, ta có tô đỏ khu của Tinh Nhi đấy, nhìn kỹ 1 tý là thấy.

Continue reading

Advertisements