chỉnh mod lấy hồng nhan Tinh Nhi (kim dung vô song 2)

Không có nói nhiều làm gì, trước tiên mở RPG Maker lên rồi kiếm Gia Hưng Trấn (GHT) thôi, mọi người nhín góc trái phía dưới là biết địa điểm, sao đó thì tìm vị trí của Tinh Nhi, ta có tô đỏ khu của Tinh Nhi đấy, nhìn kỹ 1 tý là thấy.

tinhnhi1

sao đó thì nhấp vào edit thôi, khi vào thì sẽ thấy được cái bảng như hình dưới, các ngưới thấy ô Switch không, đó là ô điều kiện khi nào hoàn thành được đúng nhiệm vụ thì cái nó sẽ mở. Cái ban đầu của nó là số mấy ta quên rồi, nhưng cái ở dưới là ta đã thay đổi thành 1830, cái này là sau khi ngươi nói chuyện với Địch Vân và con sư muội của nó ở tuyến Chung Linh thì nó sẽ mở, mở cái này thì các ngươi mới tới chỗ lão Trần để học âm dương đao pháp được.

Các ngươi có thể chỉnh số nào cũng được miễn là nó nằm trong đóng nhiệm vụ mà các ngươi hoàn thành là được, ở đây ta chọn 1830, sau khi làm xong và save lại thì khi mình nói chuyện với Địch vân và đánh nhau với tụi nó xong thì chạy ra đây sẽ thấy Tinh Nhi, ngươi lại nói chuyện để biết nội dung lần đầu gặp Tinh Nhi.

tinhnhi2

 

Ta cho các ngươi 1 cái ví dụ về tìm kiếm cái Switch đó:

đây là cái của Lão Trần, các ngươi thấy chỗ Switch nó cũng là số 1830 không, cái đó là cái gốc ta không có chỉnh gì cả. Nhìn ở cuối bảng code các ngươi thấy cái dòng ” Control Switch 1832[xxx] = On ” không, cái đó là nó đã mở nhiệm vụ tiếp theo đấy. Tức là sau khi gặp Địch Vân và nói chuyện với Lão Trần thì các ngươi sẽ mở nhiệm vụ thu thập tin tức về lý do Lão Trần không nhận đệ tửtinhnhi3

Quay lại của Tinh Nhi, bây giờ các ngươi chọn cái số 3, kì này nó có 2 cái điều kiện lận, bây giờ thì tắt bớt 1 cái ở dưới đi, sau đó đổi giá trị của cái trên lại

tinhnhi4

sau khi thay đổi  sẽ thành thế này, ở đây ta chọn cái 1832, sử dụng luôn cái ví dụ ở trên, sau khi nói chuyện với lão trần xong thì quay lại nói chuyện với Tinh Nhi để làm nhiệm vụ thu Tinh Nhi, có đánh nhau nên các ngươi cẩn thận. sau đó thì save lại mà chơi thôi

tinhnhi5

 

bản Mod này là phải đi tuyến Chung Linh nhé, bởi vì toàn bộ điều kiện là nằm ở tuyến Chung Linh, các ngươi có thể chỉnh lại cho nó thành Điều kiện chung của 2 tuyến cũng được, ví dụ như xem thử nhiệm vụ đánh lưu manh, hay sau khi Linh Tố chết..v…v… có rất nhiều sự lựa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s